myphamphutho.vn xin chào myphamphutho.vn xin chào

Xin chào

Affiliate ProGram

myphamphutho.vn - Hệ thống kết nối giữa các maketer và khách hàng chia sẻ hoa hồng trên mỗi đơn hàng

 

Bạn đã có tài khoản :

đăng nhập affilaite myphamphu.vn

 

Bạn chưa có tài khoản :

đăng ký affilaite myphamphu.vn

 

Điều khoản :

- Tât cả khách hàng vào website dưới ID của maketer sẽ được lưu cookie phát sinh hoa hồng 60 ngày .

- Khi maketer đạt hoa hồng 500k sẽ được thanh toán qua thẻ ATM

- Hoa hồng chỉ phát sinh khi khách hàng thực hiện thanh toán

Liên hệ với Suport để được kích hoạt tài khoản

Tham gia vào cộng đồng hỗ trợ kinh doanh :