myphamphutho.vn xin chào myphamphutho.vn xin chào

Xin chào

Gửi Đơn Hàng Dropship/ CTV

Khi Dropshiper đã chốt đơn hàng thành công với khách, và kiếm tra kho có đầy đủ hàng hóa, hãy gửi đơn hàng đến kho, kho sẽ giúp bạn đóng hàng gửi đến tay khách hàng và thu COD hộ Dropshiper